Περιγραφή Θέσης

Η Best Cybernetics (www.bestcybernetics.com ) αναζητά Web & Mobile Developer για εργασία πλήρους απασχόλησης.

Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει τα απαραίτητα προσόντα:

  • Προχωρημένες γνώσεις Web & Mobile Developing
  • Γνώση εργαλείων προγραμματισμού για Front end HTML5, CSS3, Javascript, Jquery
  • Γνώση εργαλείων προγραμματισμού για Back-end  Angular Js2, Bootstrap, PhP
  • Γνώση διαχείρισης βάσεων δεδομένων με ΜySQL ή και SQL Server.
  • Aπόφοιτος αντίστοιχης σχολής ΑΕΙ/ΤΕΙ
  • 2 χρόνια προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση
  • Ηλικία 26-35 ετών
  • Εκπληρωμένη στρατιωτική θητεία (για τους άρρενες υποψήφιους).