Περιγραφή Θέσης

Η INTERLIFE Ασφαλιστική αναζητά

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ

για την έδρα της στη Θεσσαλονίκη

 

Απαραίτητα προσόντα:

·         Προϋπηρεσία 3 ετών τουλάχιστον σε αντίστοιχη θέση

·         Πολύ καλή γνώση σε:

o   Web design / Web development (ASP.ΝΕΤ)

o   Java Script, JQuery, AJAX, JSON, XML, CSS, HTML

o   MS Visual Studio, VB / C# .NET, web services SOAP, REST, Windows Forms

·         Θα εκτιμηθεί η γνώση σε:

o   MS SQL Server (DML / DDL queries)

o   MS Team Foundation Server

o   SAP Crystal Reports

 

Απαραίτητα χαρακτηριστικά:

·         Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες

·         Εμπιστευτικότητα και ακεραιότητα

·         Ικανότητα δημιουργίας και διατήρησης σχέσεων εμπιστοσύνης

·         Ικανότητα τήρησης προθεσμιών και απόδοσης υψηλής ποιότητας υπηρεσιών

·         Πελατοκεντρική αντίληψη

 

Παροχές:

·         Μισθός αναλόγως προσόντων

·         Ιδιωτική Ασφάλιση Ατυχημάτων και Νοσοκομειακής Περίθαλψης μετά τον πρώτο χρόνο συνεργασίας

·         Άριστο περιβάλλον εργασίας

·         Προοπτικές εξέλιξης

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@interlife.gr

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια