Περιγραφή Θέσης

Η INTERLIFE Ασφαλιστική αναζητά

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ

για την έδρα της στη Θεσσαλονίκη

 

Απαραίτητα προσόντα:

·         Εμπειρία στον ασφαλιστικό χώρο

·         Πολύ καλή γνώση ασφαλιστικών προγραμμάτων

 

Απαραίτητα χαρακτηριστικά:

·         Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες

·         Εμπιστευτικότητα και ακεραιότητα

·         Ικανότητα δημιουργίας και διατήρησης σχέσεων εμπιστοσύνης

·         Ικανότητα τήρησης προθεσμιών και απόδοσης υψηλής ποιότητας υπηρεσιών

·         Πελατοκεντρική αντίληψη

 

Παροχές:

·         Μισθός αναλόγως προσόντων

·         Ιδιωτική Ασφάλιση Ατυχημάτων και Νοσοκομειακής Περίθαλψης μετά τον πρώτο χρόνο συνεργασίας

·         Άριστο περιβάλλον εργασίας

·         Προοπτικές εξέλιξης

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@interlife.gr

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια