Περιγραφή Θέσης

Η εταιρεία SPECTRAtech Α.Ε. με έδρα τον Άλιμο Ατικής αναζητά τον κατάλληλο υποψήφιο για τη θέση Project Engineer.
Απαραίτητα προσόντα:
Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Mηχανικού Η/Υ
Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες
Ικανότητα συντονισμού ομάδας έργου
Ικανότητα ολοκλήρωσης έργων εντός προκαθορισμένων χρονικών ορίων
Κύριες αρμοδιότητες: Ο κατάλληλος υποψήφιος θα ασχολείται με τη σύνταξη προσφορών βάσει προκαθορισμένων απαιτήσεων, υλοποίηση και επίβλεψη οπτικοακουστικών/τεχνικών Έργων.
Απαιτείται κάρτα ανεργίας 3 μηνών και ηλικία άνω των 30 ετών για ένταξη σε επιδοτούμενο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ
Αποστολή βιογραφικών: cv@spectratech.gr με ΘΕΜΑ: Project Engineer.